» O nás

Kdo tvoří rozhovory
na webu vyprávím.cz?


Milý čtenáři, netuším sice, jak se jmenuješ... nicméně tento web není primárně pouze o Tobě.

Ty možná tušíš, že já se jmenuji Tomáš Urban... ale tento web není primárně ani pouze o mně.

Tento web je totiž o nás všech společně a o našem vnitřním hlase.


Přeju Ti, aby se ve Tvém životě Tvůj vnitřní hlas projevoval silně a konstruktivně, 
originálně
- v tvořivém dialogu s Tebou a Tvými blízkými - a to pravděpodobně zcela překvapivě a docela jinak, než jak se to děje skrze mě... neboť ses narodil pro pestrost lidí na planetě Zemi... a pro to, abys do naší sounáležitosti vnášel něco, co je pro mě nemožné a obohacoval tak mé vlastní perspektivy i perspektivy ostatních. Přeju Ti, ať se Ti jednoduše daří.


A rovněž Tobě stejně jako všem návštěvníkům tohoto webu předkládám možnost vstoupit do jedinečného dialogu s mým vnitřním hlasem. Jsem rád, když se účastníš veškerých textů a témat na těchto stránkách. Jsem rád, když pokládáš mému vnitřnímu hlasu (emailem nebo pomocí webového formuláře) všelijaké praktické otázky, které Tě zajímají. Těší mě, když se skrze odstavce zdejších témat můj hlas může projevovat v konkrétních odpovědích v reakci na Tvé upřímné dotazy nebo námitky, připomínky, doplňky, ... a když mi tedy poskytuješ, milý čtenáři, hodnotné náměty a pomáháš mi tak žít šťastný život a spoluutvářet inspirativní kapitoly zdejších rubrik.

Děkuju za sdílení,
Tomáš Urban (a jeho vnitřní hlas)